ارایه خدمت کارت به کارت 21 بانک از طریق اپلیکیشن دیبا

امکان استفاده از خدمت کارت به کارت بانک‌های پارسیان، سینا، خاورمیانه، آینده و ملل از طریق اپلیکیشن دیبا فراهم شد. در حال حاضر امکان کارت به کارت از طریق این اپلیکیشن از مبدا 21 بانک میسر می‌باشد کاربران اپلیکیشن دیبا می‌توانند از مبدا کارت‌ بانک‌های آینده، ایران زمین، انصار، سرمایه، دی، مهراقتصاد، شهر، کشاورزی، حکمت ایرانیان، توسعه، اقتصاد نوین، پاسارگاد، پست بانک، ملل، قوامین، ملت، تجارت، سینا، سامان، خاورمیانه و پارسیان به کلیه کارت‌های عضو شتاب، انتقال وجه نمایند.